In Golf Residentie Dronten, VvE

Zoals u wellicht weet hecht de Golf Residentie Dronten eraan om haar buitenruimte, de woonwijk en haar golfbaan duurzaam te onderhouden en duurzaam te beheren.

Voor de golfbaan betekent dit dat er gewerkt wordt volgens het GEO (Golf Environment Organisation) programma en mogen we ons sinds 2017 GEO
gecertificeerd noemen. Onder leiding van de NGF, de Nederlandse Golf Federatie, wisten de GEO gecertificeerde golfbanen bij de minister een
ontheffing te krijgen om voorlopig, tot eind 2021, nog bestrijdingsmiddelen te mogen inzetten op schelpenpaden.
De reden van deze ontheffing ligt in het feit, dat er onvoldoende alternatieven zijn om schelpenpaden onkruidvrij te houden. Ook wij hebben
last van onkruid en gras in de schelpenpaden, wat ook komt door het relatief geringe gebruik van de schelpenpaden.

Het VvE bestuur opteert, en dit mede om het onderhoud betaalbaar te houden, om de schelpenpaden te laten vergrassen en om vervolgens de paden op te
nemen in het maaibeleid. De schelpenpaden zullen zichtbaar blijven als paden en een bijkomend voordeel zal zijn, dat de schelpenpaden minder kwetsbaar in de winter zullen zijn en minder kostbaar onderhoud zullen vergen. Vooruitlopend op dit nieuwe beleid zullen de schelpenpaden zodra het weer
het toelaat hersteld worden waarna het vergrassen kan beginnen. Hiermee komt dan tevens een einde aan het toepassen van chemische
bestrijdingsmiddelen op de baan en kunnen we ons met recht “duurzaam” noemen.

Arie van der Graaf – commissaris beheer en onderhoud