In Clubhuis, DAG, Golf Residentie Dronten, VvE

Precies een jaar geleden wandelde Maria en Peter Zandvliet De Vier Seizoenen binnen met veel enthousiasme en energie. Maar net op het moment dat het seizoen moest beginnen werden zij en wij allemaal getroffen door de corona maatregelen en is er dus in wezen nooit een echte start geweest. Peter en Maria zijn uiteraard teleurgesteld dat het zo moest gaan. Maria heeft op allerlei manieren geprobeerd activiteiten en feestjes naar D4S te halen, maar het mocht niet baten in letterlijke zin want de horeca ging op slot. En alhoewel Peter met zijn uitgebreide terras op het gazon buiten nog wel plaats kon bieden was het binnen stil.

Gisteravond werden de noodzakelijke zakelijke finale afspraken gemaakt, voorraden werden verrekend, sleutels overgedragen etc. Natuurlijk waren er woorden van dank en bloemen. Het VvE bestuur, bij monde van Arie van der Graaf,  dankte Peter en Maria voor hun inzet en enthousiasme en wenste hen alle goeds en voorspoed voor de toekomst. Peter Zandvliet wil iedereen bedanken die met hen hebben meegeleefd en support hebben gegeven en dat waren er gelukkig velen.

Ook Els van den Wijngaart sprak namens de Groep Sociaal haar dank uit voor de goede en plezierige samenwerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleutel overdracht, voorraden tellen en administratie bijwerken. De noodzakelijke activiteiten als afsluiting.

Tekst en foto’s Paul van Rijn