In Golf Residentie Dronten, VvE

Zoals eerder aangekondigd wordt er een informatiebijeenkomst gehouden om samen met bewoners van gedachte te wisselen over de toekomstige ontwikkelingen en het onderhoud van ons park. De datum daarvan is inmiddels vastgelegd 12 oktober.

Er zal onder leiding van Arie van der Graaf, VvE’s commissaris beheer & onderhoud gesproken worden met een aantal externe organisaties over de wijze waarop de Golf Residentie tot op heden is onderhouden en de mogelijkheden daaromtrent in de toekomst. Ook over mogelijkheden met de golfbaan zal specifiek aandacht worden besteed, met name door de komst van Jurrian van der Vaart als golfbaanarchitect.

Meewerkende organisaties zijn:

  • Greenengineers, adviseur infrastructuur
  • SBA Golf en Groen, parkmanager en hoofd greenkeeper
  • NibScanPro, adviseur golfbaan
  • Jurrian van der Vaart, golfbaanarchitect
  • Werkgroep Natuur & Milieu
  • VvE beheer & onderhoud

Het volledige programma zal spoedig verschijnen, maar noteer alvast de datum.

PvR