In Golfclub

De weekendcommissie zoekt nieuwe leden. De commissie organiseert  clubkampioenschappen, maandbekerwedstrijden, cross country’s, de putterwedstrijd en de jaarlijkse vlaggetjeswedstrijd. Om de bemanning compleet te maken worden vijf mensen gezocht om in deze commissie zitting te nemen en een veelvoud ervan ter ondersteuning tijdens de wedstrijddagen zelf.

Een lid van deze commissie organiseert de wedstrijden voornamelijk in het weekeinde, beheert die digitaal met behulp van de software van Prowaregolf, regelt de prijzen (met de sponsor), stemt de wedstrijden af met derden, regelt de flightindeling, stelt de startlijst samen en communiceert de sluittijden van de baan naar de buitenwereld.

Om een wedstrijdleider behulpzaam te zijn wil de wedstrijdcommissie een poule vrijwilligers vormen die op de wedstrijddagen zelf in actie kunnen komen. Tot de taak van hen wordt gedacht aan het uitdelen van scorekaarten en het innen van inschrijfgeld, spelers weg starten op de 1e tee, longest en neary uitzetten, scores innemen en in het computersysteem verwerken.

Belangstellenden voor een van deze taken wordt verzocht hun interesse kenbaar te maken middels een e-mail aan wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl