In Golfclub
DOOR ED VISCH, VOORZITTER REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE

De Golfclub en de Vereniging van Eigenaren van de Golfresidentie Dronten hebben met spanning naar de persconferentie gekeken waarin de (verlengde) corona maatregelen tot 31 maart 2021 werden afgekondigd. De versoepeling op het gebied van sporten in de buitenlucht gaat in op dinsdag 16 maart 2021.

Na het aanhoren van de nieuwe maatregelen toch een sprankje opluchting, want het golfen kan worden voortgezet, ook in (club)wedstrijdverband. Wij hebben zelfs een verruiming te melden, die eerder ingaat dan de genoemde 16 maart 2021. Vanaf heden is het mogelijk om weer met flights van maximaal 4 personen te spelen.

Met inachtneming van de volgende voorwaarden voldoet het spelen in 4-ballen aan de huidige ‘regels’:

  1. De gemeente moet toestemming geven en is ook de handhavende instantie.
  2. De groepjes moeten onderling minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  3. De groepjes mogen niet mengen.
  4. De tweetallen moeten te onderscheiden zijn voor de boa’s en voor drones.

Ik kan u mededelen dat de gemeente haar goedkeuring heeft gegeven om onder de bovengenoemde voorwaarden per direct met flights van maximaal 4 personen weer de baan in te mogen. Het reserveringssysteem is hier inmiddels op aangepast. De verantwoordelijkheid ligt bij u als golfer om u te houden aan de voorwaarden 2 en 3. Het verplicht reserveren van een starttijd blijft van kracht.

Vanaf maandag 15 maart 2021 zal het Marshalteam weer actief zijn in de baan om u, waar nodig, te begeleiden. De Marshals zullen ook toezicht houden op de naleving van de coronamaatregelen en u erop aanspreken als blijkt dat dit niet gebeurt. Wij verwachten van u dat u de aanwijzingen (ook op het gebied van de corona maatregelen) opvolgt en de Marshals op een respectvolle wijze behandeld. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het golfen mogelijk te houden en met plezier te kunnen blijven spelen.

Conform het corona protocol kan overtreding van de corona maatregelen leiden tot een waarschuwing of bij herhaling tot een sanctie volgens het sanctiebeleid van de Golfclub en/of de VvE. Wij hopen van harte hier geen beroep op te hoeven doen en rekenen op u allen, dat we dit samen in goede banen leiden.

Vragen over de corona maatregelen kunt u sturen naar: rhcie@golfresidentie.nl De VvE en de Golfclub wensen u zeer veel spelplezier.