In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Voor het eerst sinds twee jaar geleden op de website werd gestart met een golfquiz, waarbij Guus Calis als quizmaster optreedt, hebben drie deelnemers een foutloze oplossing ingestuurd. Dat waren Angela Mulder, George Gerritsen en Guus Krens. Meestal beperkte het aantal correcte inzendingen zich tot één; een enkele keer lukte het zelfs niemand om alle vragen foutloos te beantwoorden.

Guus Calis, die regelcommissaris en referee voor de NGF is en voorzitter van de regel- en handicapcommissie van onze golfclub, is ingenomen met het resultaat. Hij heeft destijds het initiatief genomen tot de regelquiz om zijn kennis van de vaak ingewikkeld lijkende regels binnen de golfsport met de clubleden te delen. Hij hanteert het principe dat regels niet alleen straffen maar in bepaalde situaties juist de spelers ook behulpzaam zijn.

Op deze pagina staat de nieuwe aflevering van de quiz van Guus met drie nieuwe Strokeplay gerelateerde vragen die op het oog ingewikkeld lijken maar dat niet altijd zijn. En hier kunnen deelnemers en andere geïnteresseerden kennis nemen van de uitgebreide antwoorden op de vragen van de afgelopen quiz.

De drie winnaars ontvangen als blijk van waardering een golfballetje van de regel- en handicapcommissie.