In Golfclub

 

In de intimiteit van de huiskamer van De Vier Seizoenen hebben zo’n dertig leden van de golfclub maandagavond bijna ademloos geluisterd naar een uiteenzetting door Thijs Oppelaar van de dit jaar van kracht geworden nieuwe golfregels. Thijs, die referee is en lid van de regel- en handicapcommissie, bleek ook nu weer een meester in het presenteren van ingewikkelde casussen die de geïnteresseerde bezoeker gemakkelijk op een verkeerd been konden zetten. Anderhalf uur aan een stuk behandelde hij voornamelijk aanspreekbare praktijkgevallen variërend van het toepassen van straf(fen) bij meerdere regelovertredingen, abnormale terreinomstandigheden tot belemmering van de puttinglijn. Maandagavond 20 maart volgt er een tweede bijeenkomst. Die is vooral bedoeld voor de deelnemers aan de NGF-competitie; het accent ligt dan op matchplay-vraagstukken. (HdJ)