In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH | ARCHIEFFOTO CAROLA TIERNEGO

De kraai die bijna vijf jaar geleden voor veel opzien baarde door naar schatting tenminste enkele honderden golfballetjes van vooral hole 4 weg te pikken, lijkt terug. Zondag sloeg het zwarte gevogelte tot twee keer toe op hole 17. De eerste keer werd een bal meegenomen van Gerard Bosman en later op de dag moest ook Aart Lijs lijdzaam toezien hoe een kraai zijn bal wegkaapte.

Gerard, die samen met Ferry Sytsma en Erwin Hammer een baan liep, zag de kraai 20 meter voor de green van hole 17 op de bal afvliegen, het balletje tussen zijn kaken klemmen en ermee over de N305 vliegen, kennelijk naar de akker waar het beest destijds zijn ‘kroonjuwelen’ ook lange tijd wist te verstoppen.

Aart Lijs had een zelfde ervaring. Hij liep met Sander van Rijn toen ook op hole 17 een kraai toesloeg. Verbazing alom, “want zoiets geloof je niet” aldus Gerard Bosman. Juist een dag eerder had hij tijdens een wedstrijd bij de Hattemse Golf & Countryclub het merkwaardige verhaal over de kraai van jaren terug nog in kleurrijke bewoordingen opgedist. “En nu gebeurt het weer”.

Het kraaien-incident van destijds begon als een ludieke gebeurtenis maar nam allengs proporties aan die niet meer als leuk konden worden betiteld. Uiteindelijk werd het als een plaag omschreven. “Waar eerst bijna lyrisch werd gedaan over de (illegale) activiteiten van de vogel, begint nu het gemor erover steeds luidruchtiger te weerklinken”, schreef deze website toen.

Een fotografe van dagblad De Stentor slaagde er destijds in een foto te maken van een kraai die met een golfballetje in de snavel van hole 4 wegvliegt, over de autoweg heen in de richting van een boerenbedrijf aan de overzijde. De fotografe had aanvankelijk geprobeerd om op de green van hole 13 een plaatje te schieten, maar toen dat niet lukte had ze op hole 4 meer succes.

Een verslaggeefster van die krant is daarna op zoek gegaan naar het waarom van deze plotselinge aanval en kwam daarvoor terecht bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Daar verklaarde men het gedrag van de kraai als volgt: “Ze doen het om ermee te spelen of in het nest te leggen”. Overigens is het stelen van golfballetjes destijds even onverwacht gestopt als het begon.

Voor een speler wiens bal door een kraai wordt meegenomen, geldt de outside agency regel (18-1) van de Rules of Golf. Dat betekent dat er geen straf volgt “als het bekend of praktisch zeker is dat de bal door een outside agency is bewogen”. De bal mag dan worden teruggeplaatst.

FOTO

Een fotografe van dagblad De Stentor lukte het vijf jaar geleden een stelende kraai op heterdaad te betrappen.