In Golfclub
TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Een groep van een kleine dertig senioren heeft zich aangemeld voor de speciale conditietraining die is georganiseerd door de seniorencommissie in samenwerking met twee gespecialiseerde golffysiotherapeuten van Centrum Fysiotherapie Dronten en golfprofessional Bastiaan Haasnoot. De deelnemers krijgen een uitgebreid pakket trainingen aangeboden om verdeeld over een periode van tien weken hun conditie (weer) op peil te brengen.

Een eerste groep deelnemers heeft vandaag een fysieke screening ondergaan. De gespecialiseerde golffysiotherapeuten Herman van Someren en Hans Driesman onderzoeken daarbij de fysieke gesteldheid van de deelnemers met betrekking tot mobiliteit, coördinatie, kracht en balans, specifiek gerelateerd aan de golfswing. Vanuit de screening is het mogelijk eventuele beperkingen te constateren die van invloed zouden kunnen zijn op het huidige golfspel of in de toekomst klachten zouden kunnen veroorzaken.

De golfprofessional krijgt daardoor een feitelijk inzicht in de lichamelijke mogelijkheden en kan een aangepast programma en een daaraan gerelateerde training voor een goede golfswing voorstellen. Vrijdag 2 februari volgt dan op de drivingrange de allereerste fullswing-training waar filmbeelden van worden gemaakt om die later te gebruiken bij de swinganalyse. Voor de eerste groep staat de laatste training voor 23 maart gepland.

In de tussenliggende periode wordt op de drivingrange achtereenvolgens aandacht besteed aan de fullswing, de routine en het mentale deel van de golfsport, wordt er vanuit NGF academie een par 3 test uitgevoerd, is er een training pitchen en bunkerslagen, een oefenles in chippen en een training putten. De conditietraining wordt afgesloten met een antwoord op de vraag hoe je een hole aanspeelt en die moet lopen.

Zowel het bestuur van de golfclub, de seniorencommissie en de drie professionals hebben enthousiast gereageerd op de grote belangstelling voor deze activiteit die mede tot stand is gekomen na een workshop van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Twee leden van de seniorencommissie hebben daaraan deelgenomen. Ook de NGF is bij dit initiatief betrokken. Het beleid van de golfbond is er vooral op gericht om de conditie van de senioren zo lang mogelijk op peil te houden.

FOTO

De drie professionals die de conditietest uitvoeren: van links naar rechts Hans Driesman, Bastiaan Haasnoot en Herman van Someren.