In Golfclub

Richard de Rooij

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

In de voorjaarsvergadering van de golfclub zal het bestuur Richard de Rooij voordragen als secretaris van de vereniging. Hij moet de opvolger worden van Piet van der Sar. Die heeft deze functie de afgelopen negen jaar vervuld en moet statutair aftreden. De leden hebben ook het recht om kandidaten naar voren te schuiven. Dat moet minstens tien dagen voor de vergadering die op 16 april wordt gehouden gebeuren. 

Richard heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en verandermanagement aan de Nijenrode Business University. Hij was op directieniveau werkzaam bij non profit organisaties waar hij zich ook met reorganisaties bezig hield. Zijn laatste klus in dat opzicht was de premieoverdracht van de UWV naar de Belastingdienst. Hij is gefascineerd door alles wat te maken heeft met het initiëren en doorvoeren van gewenste of noodzakelijke veranderingen.

Richard heeft zich kandidaat gesteld voor deze bestuursfunctie om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de beleidsplannen van de golfclub. Hij wil, zoals hij dat zelf noemt, dienstbaar zijn aan de leden. “Wat hier op de Golfresidentie tot stand is gebracht, is niet vanzelfsprekend maar het resultaat van jarenlange inzet van vrijwilligers. Dat dit zo blijft, is ook niet vanzelfsprekend. Ik wil daarom bijdragen aan het instandhouden en verbeteren ervan”, zegt hij.

Richard woont sinds enige jaren op de Golfresidentie en is regelmatig in de baan te vinden. Sinds kort werkt hij een paar dagdelen per week als zelfstandig coach. Het gaat daarbij om het beter maken van zaken. “Waar ik echt blij van word is, als het me lukt, om een bijdrage te leveren waardoor mensen het beste uit zichzelf kunnen halen”, zegt hij. Richard is getrouwd met Karin de Rooij. Karin is actief binnen de damescommissie.