In Golfclub
TEKST EN ARCHIEFFOTO HANS DE JONGH

Een nieuw, revolutionair plan moet de jeugd weer enthousiast maken voor de golfsport. Het komt uit de koker van de nieuwe jeugdcommissie die bestaat uit Ilse Beerlage, Koen Buijsse en Jan Haasnoot. Met ingang van het nieuwe seizoen krijgen jeugdleden bij het lidmaatschap van de golfclub Golfresidentie Dronten een zeer gevarieerd lesprogramma aangeboden voor € 175,00 per kalenderjaar.

Concreet betekent dit dat een jeugdlidmaatschap vanaf heden bestaat uit een jaar lang golfen inclusief trainen met een pro voor een bedrag dat gelijk is aan de kosten van dat jeugdlidmaatschap. De bedoeling is dat jongeren plezier krijgen in het golfspel door ze op te leiden volgens een gestructureerd programma. Dat bestaat uit training onder leiding van een golfprofessional en deelname aan wedstrijd- en activiteitenprogramma’s.

De jeugdcommissie wordt, behalve door een bijdrage uit de begroting van de vereniging, financieel ondersteund door de Club van 50 en door de golfschool van Mike Woltering en Bastiaan Haasnoot. Daarnaast draagt GolfXchange bij aan de ’tassenpool’, het lesmateriaal voor de kinderen. Bovendien hebben de OGD en Shortgolf Swifterbant hun banen om niet beschikbaar gesteld. Bij het organiseren en begeleiden van jeugdactiviteiten is er de hulp van het voormalige Heren 1-team.

Jaarlijks gaat het om zo’n dertig trainingen waarbij het NGF-Stappenplan centraal staat. Groepen bestaan uit maximaal acht kinderen; bij de indeling wordt rekening gehouden met de leeftijd. De lessen worden gegeven door Bastiaan Haasnoot, de jongste PGA-golfpro van ons land. Er komen thema-activiteiten, clubwedstrijden op de banen van de Golfresidentie, de OGD en de shortgolfbaan in Swifterbant en er worden externe wedstrijden georganiseerd.

Uit zuiver praktische overwegingen worden de trainingen en activiteiten vooralsnog uitsluitend op zondagen gepland. Bij voldoende animo en in overleg kan ook op andere dagen worden geoefend. In principe is er iedere week training en/of een andere activiteit; op feestdagen en in de vakantieperiodes wordt het programma aangepast. Zondag 11 februari wordt met het programma gestart dat in oktober/november eindigt.

Wie meer informatie wil over het jeugdlidmaatschap, over het jeugdprogramma en/of andere zaken kan een mail sturen naar jeugd@golfresidentie.nl. Ook verenigingsleden die willen toetreden tot de zogenoemde ‘Club van 50’ kunnen zich daarvoor via dit e-mailadres aanmelden. Op dit moment bestaat de Club van 50 uit twintig sympathiserende leden. Nieuwe clubleden zijn daarom meer dan welkom.

FOTO

Het Open GolfXchange Jeugdtoernooi maakte jaarlijks deel uit van het jeugdprogramma op de Golfresidentie. Op de foto de winnaars van de editie 2013.