In Golfclub

 

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

Een beverfamilie die domicilie houdt in de tocht langs de holes 3, 4 en 14 heeft de ‘rust’ van de afgelopen weken op de baan kennelijk gebruikt om met een grote boomrooi-actie te beginnen. Tientallen jonge, in het wild groeiende boompjes zijn intussen ten prooi gevallen aan de knaagzucht van deze dieren waarvan al eerder was vastgesteld dat zij een of mogelijk meer burchten aan de oevers van de golfbaan bezitten.

Enkele jaren terug werden voor het eerst sporen van de bever op de baan aangetroffen toen aan het einde van hole 14 een stevige boom was ‘omgezaagd’. Lange tijd daarna werd niets meer van ze vernomen totdat in het late najaar van 2017 hun aanwezigheid opnieuw werd bevestigd door een omgeknaagde boom bij de damestee van hole 14.

Nu blijkt dus dat over een lengte van ruim een kilometer tal van jonge boompjes zijn aangevreten of doorgezaagd. Het gaat in alle gevallen om in het wild groeiende wilgen die aan de waterkant staan en voor de baan geen enkele functie hebben. Op de langere termijn zou deze wildgroei toch worden weggehaald.

De sporen van de bevers werden de afgelopen week ontdekt toen de zogenoemde derde lus weer bespeelbaar was en golfers de baan in konden. Zij vonden iets voorbij de eerste grote boom aan de rechterzijde van hole 4 – bij het zoeken naar een ‘afzwaaier’ – zoveel sporen bast, dat al vrij snel de aanwezigheid van een beverfamilie werd verondersteld.

De overlast van deze beschermde diersoort in Flevoland is overigens niet zodanig dat bevers zouden moeten worden afgeschoten zoals dat elders in Nederland sinds kort wel gebeurt. Dat vertelde juist deze week een woordvoerder van Waterschap Zuiderzeelanden voor de microfoon van Omroep Flevoland. Volgens het waterschap leven er zo’n 200 bevers in het zuidelijk en oostelijk deel van onze provincie.

FOTO’S

Langs de tocht bij de holes 4, 3 en 14 zijn tientallen vooral jonge in het wild groeiende wilgen omgeknaagd.