In Golfclub

 

DOOR HANS DE JONGH

De weekendcommissie start zondag 18 juli met een proef om het inschrijfgeld voor wedstrijden digitaal te innen. De golfclub heeft het initiatief daartoe genomen nadat tijdens de coronapandemie deze vorm van betalen aan populariteit won. Vanwege besmettingsgevaar werd in die periode contant betalen ook nadrukkelijk ontmoedigd door de overheid.

De club heeft voorlopig een testversie van de betaalautomaat van het pinsysteem van Zettle aangeschaft. Als het gebruik ervan voldoet aan de verwachtingen van bestuur en wedstrijdcommissie wordt tot een definitieve aanschaf besloten. In overleg met Maurits Hafkenscheid, de nieuwe, beoogd penningmeester, wordt dan de routing van het inschrijfgeld bepaald.