In Golfclub

Ontwijken zonder straf van een abnormale baanomstandigheid op de green.

In verband met het groot onderhoud (prikken van de greens) aan de golfbaan, heeft de regel- en handicapcommissie bepaald dat tot nader order een plaatselijke regel van toepassing is. “Indien uw bal in, op of tegen een beluchtingsgat ligt, dan mag u de abnormale baanomstandigheid ontwijken volgens Regel 16.1d.”

Regel 16.1d – Ontwijkprocedure voor een bal die op de green ligt

Als de bal van de speler op de green ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid binnen de baan, mag de speler die belemmering zonder straf ontwijken door zijn oorspronkelijke bal of een andere bal te plaatsen op de plek van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Hij dient daarbij de procedure voor terugplaatsen te gebruiken volgens Regel 14.2b(2) en Regel 14.2e.

•Het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering moet zich op de green bevinden of in het algemene gebied.
•Als er geen dichtstbijzijnd punt zonder enige belemmering is, mag de speler de belemmering nog steeds ontwijken door als referentiepunt het punt met de

minste belemmering te nemen. Dit punt moet zich op de green bevinden of in het algemene gebied.

Er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.
Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.