In Golfclub

Ontwijken zonder straf van een abnormale baanomstandigheid in het algemene gebied.

In verband met het groot onderhoud zijn er tractorsporen ontstaan in het algemene gebied van de golfbaan. Tot nader order is er door de regel- en handicapcommissie deze plaatselijke regel van toepassing verklaard: “Indien uw bal in een tractorspoor terechtkomt of als u hinder ondervindt met uw stand en/of swing, als gevolg van de ligging van uw bal, door een tractorspoor, dan mag u de abnormale baanomstandigheid ontwijken volgens Regel 16.1b.”

Regel 16.1b – Ontwijkprocedure voor een bal die in het algemene gebied ligt

Als de bal van de speler in het algemene gebied ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid op de baan, mag de speler die belemmering zonder straf ontwijken door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3):

• Referentiepunt: Het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering in het algemene gebied.
• Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: Eén clublengte, maar met de volgende beperkingen: •Beperkingen voor de plaats van de dropzone:

Moet in het algemene gebied liggen.
De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
De belemmering door de abnormale baanomstandigheid moet volledig ontweken worden.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.