In Clubhuis, Golfclub

‘Jammer en ongewenst maar er is op dit moment geen andere oplossing’

De openingstijden van het clubhuis worden tot half augustus aangepast. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om voldoende extra personeel aan te nemen dat tijdens de vakantieperiode.

Commissaris clubhuis Harry Peeters probeert de door de wedstrijdcommissie geplande activiteiten zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. “Maar duidelijk is”, zegt hij, “dat dit niet in alle gevallen tot de mogelijkheden behoort”.

“Jammer en ongewenst”, aldus Harry, “maar er is op dit moment geen andere oplossing”.