In Golfclub

DOOR HANS DE JONGH

Bestuur en wedstrijdcommissies zijn het erover eens dat het inschrijfgeld voor wedstrijden straks digitaal geïnd zal worden. De weekendcommissie neemt daarin het voortouw. De introductie van digitaal betalen is versneld geraakt door de coronapandemie. Cash geld werd in die periode gemeden met als gevolg dat daar nu een gebrek aan is.

De golfclub lijkt te gaan kiezen voor het pinsysteem van Zettle maar zoekt nog naar een praktische routing van het inschrijfgeld. Er worden mogelijk meerdere pinapparaten aangeschaft. Bij de uiteindelijke aankoop speelt de komst van een nieuwe penningmeester een belangrijke rol. Die zal moeten aangeven op welke rekening(en) het inschrijfgeld terecht moet komen.

Intussen heeft de wedstrijdcommissie besloten dat met ingang van woensdag 16 juni alle subcommissies weer inschrijfgeld gaan heffen. Dat kan nu de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis zijn opgeheven. Het clubhuis en het terras zijn weer open; als gevolg daarvan kan er ook weer een fysieke prijsuitreiking plaatsvinden. Enkele commissies waren er al eerder mee begonnen.