In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De twee Eclectic wedstrijden die de damescommissie voor dinsdag op de kalender had staan zijn vanwege de hitte ook vervallen. De organiserende damescommissie heeft zich daarbij vooral laten leiden door adviezen van het KNMI en het RIVM.

Het KNMI handhaaft voor dinsdag Code Geel voor in elk geval Flevoland en het RIVM houdt die dag ook het Nationaal Hitteplan nog actief omdat sprake is van aanhoudende hitte. Er worden temperaturen verwacht van tegen de 30 graden Celsius.

Door een langere periode van hitte kunnen ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid gezondheidsklachten krijgen. Onder die omstandigheden vindt de damescommissie het laten doorgaan van de wedstrijden niet verantwoord.