In Clubhuis, Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

De marshalorganisatie op de Golfresidentie wordt aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. De nieuwe opzet is een direct gevolg van het opener karakter van de baan. De marshal moet meer autoriteit krijgen. De verschillende lidmaatschapsvormen en de grotere greenfee mogelijkheden maken een aanpassing van het beleid noodzakelijk.

Daarnaast is het de bedoeling om het aantal marshals flink uit te breiden. Dick Prins, die voorzitter is van de marshalcommissie, hoopt dat er onder de leden van de club voldoende mensen zijn die mee willen werken aan het toezicht op de baan. Wie interesse heeft volstaat met het schrijven van een mailtje aan Dick Prins.

Voor de twintig marshals die er al zijn en de mogelijke nieuwe kandidaten die zich aanmelden komt er een marshalworkshop. Die wordt gegeven door gespecialiseerde vertegenwoordigers van de NGF. De workshop is ook bedoeld voor de horeca, baanmanagers en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marshaldienst.

Het programma van de workshop is enerzijds gericht op de inbedding van de marshals in de organisatie en anderzijds op het functioneren van de marshal als individu. Daarbij komen vragen aan de orde als waaraan de marshal zijn gezag ontleent en waar en hoe zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

De workshop staat gepland voor maandag 25 februari in het clubhuis. Om 10.15 uur is er eerst een ontvangst met koffie/thee, waarna om half 11 het ochtendprogramma start. Na de lunch begint om 12.45 uur het middagprogramma. Dat duurt vervolgens tot 17.00 uur. Daarna wordt met vertegenwoordigers van de NGF nagepraat. Afsluitend is er een borrel.