In Golfclub

DOOR HANS DE JONGH

Een onprettige ervaring, kwalificeert een buitenlid zijn beleving met een honderdrol vanmiddag op hole 18. Toen hij zijn trolley wilde schoonspuiten ontwaarde hij aan de banden ervan de uitwerpselen van een hond. In zijn beleving moet het op de laatste hole zijn gebeurd. “Dat kan toch niet de bedoeling zijn”, klaagt hij in een schrijven aan het bestuur.

Het bestuur is het daarmee eens en roept eigenaren van honden op om erop toe te zien dat dit niet gebeurt. Tegelijkertijd wordt er ook op gewezen dat het niet per definitie om uitwerpselen van een hond hoeft te gaan. “Het kunnen ook drollen van een vos zijn”, wordt gesuggereerd. Vossen, zo is bekend, komen op het park veelvuldig voor. Het betreffende buitenlid zegt een week eerder dezelfde nare ervaring te hebben opgedaan.