In Golfclub

DOOR HANS DE JONGH

De Nederlandse Golf Federatie waarschuwt in een eigen publicatie voor het gevaar van tekenbeten op golfbanen. Teken zijn overal in de natuur te vinden; ook op de baan van de Golfresidentie kunnen spelers worden gebeten door een teek. Een beet kan de ziekte van Lyme overbrengen. Lyme is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi bacterie.

Op de website weekvandeteek.nl wordt uitgebreid voorlichting gegeven over waar teken zich bevinden, hoe een teek eruit ziet, hoe je een beet kan voorkomen, wat de ziekte van Lyme is en wat te doen als het insect toch gebeten heeft. Teken recreëren bij voorkeur in het groen waar de golfbaan natuurlijk ook bij hoort.

Om de (gevreesde) ziekte van Lyme te voorkomen is beschermende kleding van belang maar evengoed de controle van het lichaam na een bezoek aan de golfbaan. “Door systematisch te controleren”, adviseert de actie ‘weekvandeteek’ “kan een beet snel worden opgespoord en daarmee de ziekte van Lyme worden voorkomen”.