In Golfclub

De golfclub is op zoek naar een nieuwe consul voor de stichting Handicart. Sander van Rijn, die tot nu toe als consul optrad, heeft aangegeven er tot zijn spijt mee te moeten stoppen. Door landelijk 780 handicarts beschikbaar te stellen vervult de stichting een belangrijke rol in de mobiliteit van veel mindervalide golfers. De consul naar wie de club op zoek is dient vooral als aanspreekpunt tussen vereniging en stichting. Het reserveren van een handicart verloopt via De Vier Seizoenen.

De stichting Handicart is binnen de golfgemeenschap een zeer gewaardeerde organisatie die doormiddel van eigen bijdragen van pashouders, donaties, giften, legaten en schenkingen over de noodzakelijke inkomsten beschikt om eigen handicarts te plaatsen. Elk jaar organiseert de golfclub van de Golfresidentie een wedstrijd op Hemelvaartsdag waarvan de opbrengst wordt bestemd voor de activiteiten de stichting. De Golfresidentie beschikt over één handicart. 

Interesse? Stuur een mail naar rhcie@golfresidentie.nl