In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

De Golfresidentie is onderscheiden met het GEO certificaat. De onderscheiding door de Golf Environment Organization bevestigt dat het beleid van de Golfresidentie gericht is op een maximale inspanning voor duurzaam beheer en onderhoud van de baan. Voorzitter Paul van Rijn van de Vereniging van Eigenaren spreekt van een ‘grote verdienste’ en ‘een ambitieus doel’. 

Aan het verkrijgen van het certificaat, waarvoor met name commissaris golfzaken Arie van der Graaf zich intensief heeft ingespannen, is een langdurig proces vooraf gegaan. NL adviseurs heeft daarin een belangrijke adviserende rol gespeeld. NL adviseurs is in ons land namens de internationale milieuorganisatie bevoegd om als vertegenwoordiger op te treden.

De internationale Golf Environment Organization beoordeelt golfbanen wereldwijd onder meer op het gebied van natuurbeheer, waterhuishouding, energieverbruik, lucht- en bodemverontreiniging en het verminderen van bestrijdingsmiddelen en pesticiden. In ons land is met name de NGF een warm pleitbezorger voor een verbetering van het milieu en verdere vergroening van de baan.

De nu verkregen certificering, waarvoor in de praktijk grote inspanningen zijn geleverd door de greenkeepers van SBA Golf en Groen, heeft een geldigheidsduur van drie jaar. In die tijd moet een gedetailleerd plan worden ontwikkeld voor verdere verbeterpunten op het gebied van de milieuzorg. Na die periode moet een hercertificering worden aangevraagd.