In Golfclub

Golfclublid Hans Kramps houdt donderdagavond 14 maart een lezing in De Vier Seizoenen over virussen. Hij doet dat vooral naar aanleiding van het coronavirus dat recent ons dagelijks leven sterk beheerste. Hans heeft een biochemische achtergrond. Hij studeerde aan de VU in Amsterdam, promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werkte vijftien jaar op de afdeling Longziekten van het Academisch Ziekenhuis in Leiden.

Op het Veterinair Instituut in Lelystad, waar hij in 1990 aan de slag ging, hield hij zich ondermeer bezig met de ontwikkeling van diagnostische testen voor infectieziekten bij landbouwhuisdieren. Van 2004 tot aan zijn pensioen eind 2010 was hij er hoofd van het diagnostisch laboratorium van de afdeling Virologie.

Hans Kramps zal iets vertellen over de bouw en eigenschappen van een virus, welke soorten er zijn en op welke manier ze zich vermenigvuldigen. Daarnaast zal hij uitleggen welke vaccins er zijn. Hij zal ook het principe uiteenzetten van de werking van diagnostische testen die bekend staan onder de naam PCR en corona zelftest.

De lezing in De Vier Seizoenen begint om 20.00 uur.