In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De golfclub is begonnen met een peiling naar de behoefte onder haar leden naar lockerruimte. Onlangs hebben de besturen van golfclub en Vereniging van Eigenaren van de Golfresidentie overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de bouw van een buggy- en lockerloods zou kunnen worden gerealiseerd.

Een werkgroep zal zich de komende tijd bezig houden met de voorbereidingen alsmede met het opstellen van een plan van aanpak. Om een goed inzicht te krijgen in de behoefte aan lockerruimte heeft de golfclub haar leden per e-mail gevraagd belangstelling daarvoor geheel vrijblijvend kenbaar te maken. Dat moet vóór 1 oktober door een e-mail te sturen aan secretaris@golfresidentie.nl

Het bestuur van de golfclub laat nog weten dat, voordat wordt overgegaan tot de bouw van zo’n loods, dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan alle leden van de golfclub. Ook de VvE zal haar bijdrage nog voorleggen aan haar leden. De  formele inschrijfprocedure voor lockers start pas daarna. Er zal op dat moment ook meer bekend zijn over de mogelijkheden en huurprijzen.