In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

In een persoonlijke boodschap aan de leden van onze golfclub heeft voorzitter George Gerritsen de verwachting uitgesproken dat met het samenstellen van een golfprotocol door de Nederlandse Golf Federatie een gefaseerde openstelling van de golfbanen een stap dichterbij is gekomen. Het kabinet zal dinsdag 21 april bekendmaken of die verruiming na 28 april gerealiseerd kan worden.

De voorzitter wijst er volledigheidshalve op dat het “in onze situatie de Vereniging van Eigenaren is die besluiten neemt over baansluiting en baanopenstelling”. Een verruiming van de sportmogelijkheden na 28 april, en in het bijzonder de golfmogelijkheden, vanuit het ministerie, het RIVM, de NGF en de regionale veiligheidsregio, zal daarom worden voorgelegd aan het VvE-bestuur.

George ontleent zijn voorzichtig optimisme aan de meest recente berichten over de ontwikkeling van het coronavirus. “Diverse kerngetallen lijken af te vlakken. Als we ons aan de richtlijnen houden is de kans groot dat dit doorzet”, schrijft hij. Hij licht erin toe dat onze golfclub achter de schermen actief heeft deelgenomen aan een landelijke inventarisatie van zorgen en mogelijkheden in de sector.

Dat overleg heeft ertoe geleid dat er een sportprotocol en een golfprotocol is opgesteld met NOC/NSF en andere sportbonden om bij een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus voorzichtig weer in actie te komen in een “anderhalve meter sportsamenleving”. Beide protocollen worden vandaag nog aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.