In Golfclub

Er komt een gefaseerde invoering van het nieuwe Wereld Handicap Systeem (WHS). Dat systeem gaat het Europese vervangen en heeft gevolgen voor de speelsterkte van golfers. De NGF heeft, om de transitie in goede banen te leiden, de integratie over twee periodes verdeeld.

De eerste periode duurt van 16 december tot 4 januari; de tweede van 4 januari tot 1 maart. Op die laatste datum verdwijnt overal de EGA-handicap uit beeld. In de eerste periode, van 16 december tot 4 januari, worden geen qualifying scores meer verwerkt en worden ook geen andere handicapgegevens meer aangepast.

Scores die in die periode worden ingeleverd komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari, met terugwerkende kracht verwerkt. Scores van voor 16 december, die niet voor die datum zijn ingevoerd, worden niet meer verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht. Tot 1 maart is de EGA-handicap nog leidend.

In de tweede fase, van 4 januari tot 1 maart, worden zowel op de digitale NGF-pas als in de GOLF.NL app de beide handicapregistraties getoond. Deze informatie komt ook beschikbaar op de website van ProWareGolf. Vanaf de 4e januari zijn de maximaal 20 scores zichtbaar waarop de nieuwe handicap is gebaseerd.