In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De golfclub werkt mee aan een landelijk onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen naar leefstijl en voeding onder senioren van 65 jaar en ouder. Het initiatief is afkomstig van de NGF. Twee jaar geleden organiseerde de seniorencommissie al een voorlichtingsbijeenkomst over deze thema’s. Ook nu is de achterliggende gedachte dat het belangrijk is dat iedereen zo lang mogelijk gezond en fit van de golfsport kan genieten.

Om meer inzicht te krijgen in de vitaliteit van de oudere golfers ontvangen de 65-plussers vandaag nog een vragenformulier in hun mailbox. Met de uitkomsten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen wil de NGF de leden ondersteunen bij het maken van goede keuzes in hun eetpatroon, zowel thuis als op de golfbaan met als doel dat zij nog lang actief kunnen blijven binnen de vereniging. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lisanne van der Stok van de Hanzehogeschool Groningen.

Mevrouw Van der Stok zal, onder meer aan de hand van de onderzoeksresultaten, een voedingsadvies ontwikkelen dat specifiek gericht is op de oudere golfer. De NGF wil dit advies ter beschikking stellen aan de leden van de Golfresidentie. Dit kan digitaal; als er voldoende deelnemers zijn is het ook mogelijk dat de onderzoekster haar voedingsadvies persoonlijk komt toelichten. Dat is mede afhankelijk van de vraag welke coronamaatregelen dan van toepassing zijn.