In Golfclub

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Ed Visch moeten besluiten om zijn functie(s) binnen de golfclub vroegtijdig te beëindigen. Zijn aftreden stond gepland voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2024. Dat wordt nu met een jaar vervroegd.

Ed is 21 jaar in verschillende functies actief geweest, waarvan 13½ jaar in het golfbestuur. Hij zal zijn activiteiten overdragen aan zijn opvolgers waar nog deels naar wordt gezocht. Een aantal lopende zaken rondt hij nog af, waaronder de NGF-voorjaarscompetitie. Voor de rol van voorzitter Regel- en Handicapcommissie heeft zich intussen een kandidaat gemeld.

De golfclub is voor nu op zoek naar een competitie-coördinator. Gehoopt wordt dat deze zich snel zal melden in de wetenschap dat de aanmeldingen voor de NGF-najaarscompetitie in de zomer al van start gaan. Voor andere ‘losse’ onderwerpen wordt nog naar een oplossing gezocht.