In Golfclub

De vacature die in het bestuur is ontstaan door het vertrek van Guus Calis moet uiteraard weer worden ingevuld. Het bestuur is daarom op zoek naar een persoon die deze functie ambieert en die ervaring heeft op dit gebied.   

Taakomschrijving
• Oplossen van regelproblemen, welke zich bij clubwedstrijden hebben voorgedaan of welke door leden zijn voorgelegd al dan niet in overleg met de club of regioreferee.
•  Bijhouden van regelwijzigingen.
• Vaststellen, na overleg met de  overige leden van de commissie, van (tijdelijke) Plaatselijke Regels, droppingzones, markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode, gele, witte en blauwe paaltjes.
• Adviseren van de Wedstrijdcommissie inzake bijzondere voorvallen bij wedstrijden.
• Afstemmen met andere commissies m.b.t. overlappende c.q. gezamenlijke punten.
• Participeren in de organisatie van officiële wedstrijden/evenementen op de golfclub die door ex­terne golforganen (zoals de NGF) gepland zijn.
• Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie.
• Samenstellen en afnemen van praktijk- en theorie-examens van de NGF
• Afnemen van regel- en etiquettetesten.
• Toelichten in de Fore en op de website van achtergronden en veelvoorkomende problemen met de regels.

Gegadigden kunnen zich per e-mail melden bij secretaris@golfresidentie.nl