In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de Golfresidentie gaat de kansen onderzoeken om de speelmogelijkheid van de houders van een 9-holes lidmaatschap uit te breiden. Het lidmaatschap geeft hen tot nu toe de optie om onbeperkt te spelen op de eerste negen holes van de baan.

De baaneigenaar wil kijken of het tegemoet kan komen aan het verzoek om af en toe ook de tweede negen holes te mogen spelen. De betrokken groep spelers heeft vandaag via een mail, die namens het bestuur van de golfclub is verzonden, vernomen dat de haalbaarheid daarvan middels een proefperiode wordt onderzicht.

De proefperiode behelst het voornemen om de 9-holers gedurende de maanden mei tot en met augustus de mogelijkheid te bieden om tijdens de even maanden (juni en augustus) uitsluitend de tweede negen holes te spelen en gedurende de oneven maanden (mei en juli) uitsluitend te spelen op de eerste negen.

Direct na afloop van de proefperiode gaat het VvE-bestuur, zo heeft het aangekondigd, de resultaten ervan evalueren en besluiten of het lidmaatschap al dan niet wordt uitgebreid.