In Golfclub

Thijs Oppelaar, de voorzitter van de regel- en handicapcommissie (R&H-cie) van onze golfclub, gaat maandagavond 29 april antwoord geven op de vraag wat moet worden verstaan onder het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in De Vier Seizoenen komen veel meer van dit soort prangende vragen aan de orde zoals die over een onspeelbare bal of over een dropzone. De voorzitter van de regelcommissie verheugt zich erop om tekst en uitleg te geven over de meest heikele kwesties die bij velen aanleiding zijn tot onnodige discussie in de baan. Wie deze avond wil bijwonen wordt verzocht zich vóór 25 april aan te melden via een mail aan rhcie@golfresidentie.nl. Mocht men vragen hebben dan stelt de voorzitter van de R&H-cie het op prijs als die met de aanmelding worden meegestuurd.