In Golfclub

Hazen maken dankbaar gebruik van de rust op de golfbaan en spelen op hole 8 als nooit tevoren, lijkt het.

TEKST HANS DE JONGH | FOTO JAN MIJNDERS

Op grond van de nieuw afgekondigde maatregelen van de overheid blijft ook onze golfbaan gesloten tot 1 juni. De regering heeft tot die datum alle bijeenkomsten, samenkomsten en andere evenementen verboden.

De VvE biedt bewoners van de Golfresidentie intussen wel de mogelijkheid om onder voorwaarden een wandeling te maken over het schelpenpad van de eerste negen holes. Alle verplichtingen en richtlijnen van overheid en RIVM zijn daarbij van toepassing.

Voor de sluiting van de golfbaan geldt een noodverordening van de Veiligheidsregio Flevoland. Overtreding van de maatregel is strafbaar. Politie en gemeenten kunnen boetes uitdelen en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten. De sluiting van sportclubs is opgenomen in de Tweede Noodverordening COVID-19. Die is in beginsel tot 1 juni van kracht. Doel ervan is verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Een interpretatie van de noodverordening dat een golfbaan niet onder dit verbod valt, is niet juist gebleken, meldt de NGF op haar site. Na overleg tussen de verschillende Veiligheidsregio’s is bepaald dat ook golfbanen gezien worden als sportaccommodaties.