In Golfclub

De algemene voorjaarsledenvergadering van de golfclub is met een maand uitgesteld. Zou die bijeenkomst aanvankelijk op donderdag 16 april worden gehouden, de nieuwe datum is 14 mei, eveneens op een donderdag. Tijdens deze ALV staat onder meer de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden op de agenda, evenals het aftreden van de zittende secretaris, Piet van der Sar. Hij heeft die functie negen jaar achtereen vervuld.