In Clubhuis, DAG, Golf Residentie Dronten, Golfclub, Het Grand Café, VvE

TEKST HANS DE JONGH

In grand-café De Vier Seizoenen blijft gratis WiFi voor iedereen beschikbaar. Connexy, het bedrijf van Martin Eenschoten, heeft daarvoor nieuwe WiFi Accespoints geleverd aan de Vereniging van Eigenaren. Er zijn sinds deze week drie verschillende netwerken waarop wordt uitgezonden. Dat zijn SSID De4Seizoenen, SSID De4Seizoenen_Gast en SSID GRD_Activiteiten. 

Het gasten wifi netwerk was in het verleden altijd beschikbaar zonder wachtwoord en ook zonder disclaimer. Gasten moeten in de nieuwe situatie inloggen op De4Seizoenen_Gast. Met de smartphone, de tablet of een notebook komt de gast in eerste instantie op een landingspagina uit. Daarop staat alles over het gratis gebruik van internet. Dit moet men accepteren. Na acceptatie heeft de gast toegang tot internet.

Met een duidelijker regie in de WiFi-verbindingen moet misbruik of foutief handelen worden voorkomen. Bezoekers van het grand-café zullen het in eerste instantie mogelijk lastig vinden om enkele plichtplegingen te vervullen om toegang te krijgen tot het internet, maar de uitvoerders van het systeem gaan ervan uit dat dit de juiste manier is om gratis internet beschikbaar te blijven stellen. Wie inlogt moet de eerste keer instemmen met de voorwaarden.