In Golf Residentie Dronten, VvE

De commissaris Beheer & Onderhoud Arie van der Graaf meldt het volgende:

Op veel plaatsen in Flevoland werd er geklaagd dat het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft om te opgewekte energie van o.a. zonnepanelen terug te leveren. Ook op de GRD kwamen die klachten naar voren onder meer bij bewoners op De Lente. De enige oplossing voor dit probleem is de capaciteit van het electranet te vergroten. Daarvoor zijn aanpassingen in zowel de bekabeling als transformatoren noodzakelijk. Netbeheerder Liander weet van het probleem maar adequate aanpassingen zijn op dermate veel plaatsen nodig dat de planning termijn hiervoor behoorlijk is opgelopen.

Maar nu is er goed nieuws, want er zijn voorbereidingen voor werkzaamheden die nog dit jaar kunnen worden aangevangen. Zelfs in het derde kwartaal zou een begin gemaakt kunnen worden, het eerst op De Lente. De VvE Beheer & Onderhoud is ook in gesprek met Liander voor verzwaring van het netwerk op de Herfst, Zomer en Winter.

Ruim voordat de aannemer start met de graafwerkzaamheden zullen de bewoners worden geïnformeerd en uiteraard zal geprobeerd worden om de onvermijdelijke overlast tot een minimum te beperken.