In Golf Residentie Dronten, VvE

Informatieavond 13 oktober a.s. in de 4Seizoenen, aanvang 19.30 uur.

Al eerder bracht beheer en onderhoud verslag uit van het onderzoek naar de mogelijke invloeden op ons park door klimaatverandering. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage: Beoordeling Klimaatstress Golf Residentie Dronten en bij meerdere gelegenheden werd u bijgepraat over de te verwachten gevolgen en de te nemen maatregelen. U vindt deze rapportage op het besloten deel van onze website en besproken in het artikel in de GRD450 lente 2022. Met name het deel van de rapportage, waar het gaat over de gevolgen van veel neerslag in korte tijd, daagde ons uit om met een toekomstgerichte oplossing te komen.

De GRD beschikt over een gescheiden rioolsysteem, dat wil zeggen dat het schone water (regenwater) separaat van het vuile water (toilet/bad/douche) afgevoerd wordt. Beide systemen knapten we al eerder op en voldoen weer ruimschoots aan de eisen, die we tijdens de aanleg van ons park hier aan stelden. Het schoonwaterriool, dat wij onderhouden, is ongeveer 6.6 km lang en niet alleen uw dakgoten zijn hier op aangesloten, maar ook nog eens 328 straatkolken.

Ten gevolge van de klimaatverandering worden we nu vaker geconfronteerd met regen, die valt in een korte tijd én in grote hoeveelheden. In dit laatste schuilt nu juist het gevaar en langzamerhand is het niet meer de vraag óf het fout kan gaan, maar veel meer wanneer. Wanneer ons schoonwaterriool de hoeveelheid regen niet meer aan kan vormen zich plassen op straat en zullen deze uiteindelijk onze tuinen en huizen kunnen bedreigen. Iets wat we graag willen voorkomen.

Het is daarom dat uw VvE bestuur u uitnodigt om de informatieavond bij te wonen op donderdag 13 oktober as. U wordt dan geïnformeerd welke huizen het eerste en meeste gevaar lopen op overlast en welke maatregelen uw bestuur voorstelt om overlast zo mogelijk te voorkomen.

De agenda voor de informatieavond ziet er als volgt uit:

 • aanpassing schoonwaterriool aan de nieuwe realiteit
 •  onderhoud greppels en de samenhang met golfbaan en woonwijk 
 • aangepast veegbeleid en schoonhouden RWA-stelsel
 • topdrainage van de golfbaan
 • pauze
 • wat kunnen we zelf doen
 • water vasthouden op de mandelige grond en onder en rond uw eigen   
 • woning
 • een gewaarschuwd mens telt voor twee
 • gelegenheid tot het stellen van vragen
 • slotwoord

De informatieavond op donderdag 13 oktober a.s. begint om 19.30 uur en zal gehouden worden in de woonkamer van de 4Seizoenen. Voor koffie wordt gezorgd.

Namens Beheer en Onderhoud,

Arie van der Graaf.