In Golf Residentie Dronten, VvE

In De Vier Seizoenen zal op 13 oktober een informatie bijeenkomst zijn met als onderwerp “Waterbeheersing op de GRD”

In toenemende mate worden wij geconfronteerd met berichten over onverwachte grote hoeveelheden regen als gevolg van de klimaatveranderingen als gevolg waarvan er overstromingen ontstaan. De bestaande afvoerkanalen kunnen de grote massa’s water die in een korte tijd vallen niet aan. Hoe zit dat op de GRD waar wij, als bewoners, zelf verantwoordelijk zijn voor het behouden van droge voeten.

Doel van deze avond is de bewoners de nodige informatie te verstrekken zodat zij tijdens de november ALV een verstandig besluit kunnen nemen. Inmiddels zijn de probleemgebieden in detail in beeld en weten we nu ook bij welke woningen het waarschijnlijk als eerste fout gaat. Tijdens de avond komen alle probleemgebieden ter sprake en kan iedere bewoner zien wat de consequentie voor zijn of haar woning is. Ook worden aanbevelingen gedaan om eventuele te verwachten overlast te beperken.
Het betreft een inloopavond, vanaf 19u bent u welkom voor koffie/thee omstreeks 19.30u start het programma en duurt tot plm. 21.30u
De voorlopige agenda bestaat uit de volgende punten:
  • Welkomstwoord
  • Doel van de avond
  • Voordracht door Van der Velden (specialist in rioolbeheer) over woningen die gevaar lopen
  • Voordracht SBA over topdrainage
  • Voordracht van SBA over de greppels en de staat waarin zij verkeren
  • Pauze
  • Wat kunnen we zelf doen als bewoner
  • Beantwoording vragen
  • Sluiting