In DAG, Golf Residentie Dronten, VvE

Info van De Groep Sociaal.

Helaas gaat de excursie naar het Rivierduingebied, welke was georganiseerd op 29 augustus, niet door.
De wat oudere vrijwilligers van de NMC Rivierduingebied hebben te kampen met ziekte van collega’s en zien, mede vanwege het weer opkomende Coronavirus, het op pad gaan met groepen voorlopig niet zitten.
In gezamenlijk overleg is besloten de wandeling en het bezoek aan de hoeve tot volgend jaar uit te stellen. Wat in het vat zit verzuurt niet!
De reeds aangemelde personen zijn persoonlijk hiervan op de hoogte gesteld.

Els van den Wijngaart
De Groep Sociaal.