In Clubhuis, DAG, VvE

 

 

De wereldreis die onze parkgenoten Anne-Mieke en Gerrit Wijers de afgelopen tien jaar maakten en waar zij donderdagavond in De Vier Seizoenen uitgebreid over vertelden, boeide vele tientallen bewoners van de Golfresidentie. In een muisstil grand-café vertelde Gerrit op kleurrijke manier over de vriendschappen die onderweg ontstonden, de angsten die depressies en kapers veroorzaakten, over de mysterieuze verdwijningen in de Bermuda driehoek die zij moesten passeren en over hun geavanceerde jacht de Fruit de Mer dat niet altijd opgewassen bleek tegen de ongekende krachten van de orkanen die bij tijd en wijle hun pad kruisten. Gerrit en Anne-Mieke vertrokken in 2009 voor een wereldreis die veel langer duurde dan ze oorspronkelijk zelf hadden voorzien. Ze keerden in augustus terug op de Golfresidentie. In die tijd hadden ze 53 landen aangedaan en 53.195 mijl afgelegd. De lezing met fraaie beelden en korte filmpjes ging vooral over het laatste traject van de reis, van Zuid-Amerika, via Zuid-Afrika naar Europa. Els van den Wijngaard, de voorzitter van de organiserende Groep Sociaal, zei aan het slot van de presentatie zeer onder de indruk te zijn van zoveel avontuur en reislust. Ze hoopte dat het anderen zou inspireren. (foto’s Hans Kramps)