In VvE

Even een terugblik, vorig jaar is na een zitting van de Rechtbank in Utrecht de gemeente Dronten verordonneerd met een uitspraak te komen of zij van mening is dat zij een zorgplicht heeft voor het inzamelen en transport van afvalwater (ofwel de aanleg en onderhoud van een riolering) van de woningen aan de Golf Residentie.

Daarop is in december een hoorzitting bij de gemeente geweest bij een onafhankelijke commissie. De uitspraak van deze commissie was dat zij niet vond dat de gemeente nalatig is geweest omdat tenslotte nu het afvalwater, weliswaar niet bij de woningen, maar op een centraal punt wordt opgevangen. En verklaarde daarmee de gedane uitspraak van de Rechtbank niet ontvankelijk.

Zodoende waren Jan Essing en Paul van Rijn met hun advocaat wederom bij de Rechtbank met wederom het verzoek om met de eerder gedane uitspraak van het Hof nogmaals de gemeente te bewegen tot een uitspraak te komen of zij het eens is met de genoemde zorgplicht of niet. Wanneer een dergelijke uitspraak is gedaan kan de Golf Residentie hiermee naar de bestuursrechter om te eisen dat de gemeente zijn zorgtaak t.a.v. het riool alsnog nakomt en de riolering overneemt.

Het Hof deed vandaag geen onmiddellijke uitspraak maar zal zich eerst beraden en binnen zes weken schriftelijk reageren. Wordt vervolgd dus.