In VvE

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het project brainstorm waarvoor aan alle leden van de Vereniging van Eigenaren is gevraagd mee te denken over een aantal belangrijke onderwerpen betreffende onze leefomgeving.

Nadat gedurende twee avonden in augustus vorig jaar zeer veel bewoners een bijdrage via laptops hebben gegeven zijn, onder leiding van Steven Wagenmaker van buro Spilter, projectteams gevormd. De projectteams is gevraagd een thema te willen adopteren voor verdere uitwerking. Deze projectteams hebben de meningen en ideeën van de bewoners uitgewerkt zodat er een werkbaar geheel overbleef.

De projectleden hebben veel tijd besteed aan de uitwerking van de verschillende onderwerpen. Daarvan is een rapport verschenen, een zogenaamd eindrapport. Deze week zal het projectteam dit rapport aan het VvE bestuur presenteren.

Op 26 maart worden alle bewoners uitgenodigd voor een buitengewone Ledenvergadering waar het rapport zal worden gepresenteerd. Uitgebreide informatie zal voor die tijd bij iedereen beschikbaar zijn via een separaat mailbericht. Ten aanzien van de aanbevelingen in het rapport wordt de leden gevraagd of zij met de aanbevelingen willen instemmen zodat deze plannen ook worden uitgevoerd door de bewoners en het bestuur. Het belooft een interessante avond te worden.