In Golf Residentie Dronten, VvE

Dronten, 30 november 2023

We hadden een goede ALV die ook niet al te lang duurde, met als resultaat dat de aan de vergadering voorgestelde besluitvorming op alle punten met een zeer grote meerderheid werd aangenomen. We zijn als bestuur vooral, echt, heel blij dat we in een goede sfeer over best ingewikkelde zaken met elkaar kunnen praten en beslissen.
Dat is een mooi compliment waard!

Natuurlijk hebben sommige beslissingen een wat negatiever effect dan andere. Het is nooit leuk als we moeten constateren dat we de parkbijdrage moeten verhogen met € 118,00 tot € 2031 per jaar; we hebben het goed kunnen onderbouwen en uitleggen. Dat de statuten en verschillende reglementen in 2024 worden aangepast wisten jullie al, maar een tussentijdse update hiervan was toch ook fijn. En als je het belangrijk vindt: het bestuur gaat begin 2024 één of twee avonden organiseren over dit onderwerp om je aan de hand te nemen over wat er nu eigenlijk moet veranderen. Dan kunnen we volgend jaar de nieuwe regels en statuten ter besluitvorming in de ALV voorleggen. Dan hebben we, als het goed is, een behoorlijk gedeelte van de discussie al met elkaar gevoerd.

Er is toestemming gegeven om de ‘VvE eigenaren clubhuis’ op te heffen. Dat scheelt veel werk en gedoe en heeft feitelijk geen consequenties. Er is voor en tijdens de vergadering gevraagd of het momentum wel slim was gezien het agendapunt rechtsgang over leden/niet-leden. Dat begrijpen we als bestuur goed en we zullen ook niet ‘a la moment’ overgaan tot actie. We kunnen dat nu in de loop van 2024 doen als het uitkomt.

Ik heb jullie een paar weken geleden een brief gestuurd met daarin overwegingen en argumenten om naar de kantonrechter te stappen voor duidelijkheid over rechten en plichten als lid en niet-lid van de VvE op de Golf Residentie. Er was vraag naar wat duidelijkheid over kosten, waarom we dat als VvE moeten doen en over transparantie.
We hebben die vragen kort behandeld en daarna werd door de ALV toestemming verleend.
We zullen in dit proces zorgvuldig en met de nodige rust blijven handelen met het uiteindelijke doel een prettige toekomst te creëren/behouden voor alle bewoners.

Dit is in vogelvlucht wat er dinsdag is gepasseerd. We zullen zorgen dat de concept notulen zo spoedig mogelijk in te zien zijn zodat je ook wat uitgebreider kan teruglezen wat er zoal is besproken en besloten.

Dank voor het vertrouwen,

Namens het bestuur
Allard Berends, voorzitter

PS De VvE Nieuwjaarsborrel in D4S is 7 januari 2024. De volgende ALV staat gepland voor 28 mei 2024.