In DAG, Golf Residentie Dronten, VvE

Wat is het toch fijn wonen op de Golfresidentie met vele lieve mensen!

Nadat werd gemeld dat De Groep Sociaal het vragen om hulp en het aanbieden daarvan, tijdens de Coronaperiode, zou gaan coördineren hebben vele hulpvaardigen zich aangemeld. Ik dank u daarvoor hartelijk!

Tot op heden is er nog niet veel gebruik gemaakt van de aangeboden diensten. Edoch, het Coronavirus rukt steeds verder op en verspreidt zich snel. De verzoeken om hulp zullen wellicht  binnenkort wel komen. Alhoewel….ik hoop het niet want dan betekent het dat we hier nog redelijk gezond zijn met z’n allen. Achter de schermen wordt er gewerkt aan een plan van aanpak om centraal  boodschappen aangeleverd te krijgen. Een idee van één van onze bewoners. Mocht dat lukken dan wordt u daarover geïnformeerd.

Andere ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom. De, tot nu toe, binnengekomen aanbiedingen zijn verzameld en zullen een beetje buurtgericht worden “gekoppeld” aan hulpzoekenden.

Intussen wens ik u allen veel sterkte toe. Let op elkaar en wees lief voor de ander maar….houd afstand!

Els van den Wijngaart

De Groep Sociaal.