In VvE

Vandaag deed de kantonrechter in Lelystad uitspraak in een kort geding dat de familie Staal tegen de VvE had aangespannen. De familie Staal betwistte onder meer dat een eerdere statutenwijziging rechtmatig was verlopen.

De kantonrechter oordeelde dat de procedures correct zijn verlopen en wees alle eisen daaromtrent af. Ook werd de eisende partij veroordeeld tot het betalen van 1100 euro proceskosten.

Dit kort geding staat los van het hoger beroep dat de familie Staal heeft ingesteld op de oorspronkelijke zaak. Die dient op 6 februari voor het Hof in Leeuwarden.