In VvE

Rechtbank wijst gemeente Dronten terug

Vandaag -17 oktober 2018- diende voor de rechtbank Midden Nederland het geschil over het gemeentelijke besluit, dat het bezwaar van de Vereniging van Eigenaren Golf Residentie Dronten ter zake van de riolering in de wijk niet ontvankelijk zou zijn. Het geschil betreft de vraag of -zoals de gemeente beweert- het verzoek van het bestuur van de VvE een privaatrechtelijke aangelegenheid betreft, dan wel -zoals het bestuur van de VvE altijd heeft beweerd- deze aangelegenheid een bestuursrechtelijke zaak is. In dat laatste geval kan de VvE zonder advocaat zijn zaak bepleiten en dat is altijd goedkoper dan met verplichte vertegenwoordiging.

De VvE stelt zich op het standpunt dat de gemeente Dronten zich niet van zijn zorgtaak kwijt, die is neergelegd in artikel 10.33 van de Wet Milieubeheer (‘Voorzien in een openbaar riool in de wijk GRD’), terwijl de gemeente van mening is dat het verzoek van het bestuur enkel bedoeld is om de eigendom van het riool van de GRD over te dragen. De ‘overwinning’ van vandaag moest wel met behulp van een gespecialiseerd advocaat worden bevochten.

De gemeentelijke uitleg is door de rechtbank Midden Nederland vandaag beoordeeld als zijnde te beperkt. De zorgtaak van artikel 10.33 Wm gaat verder dan alleen de eigendom: het kan ook gaan over (de kosten van) beheer en onderhoud. En die kosten zijn -zoals bij onze leden bekend- hoog. Niet de eigendom is dus kostenbepalend, maar de zorgplicht, aldus de rechtbank vandaag.

De gemeentelijke woordvoerder heeft dit -na consultatie op het gemeentehuis- erkend en er is afgesproken dat de aanvraag van het bestuur aan het college van B&W van 7 september 2017 opnieuw in procedure wordt gebracht. Dat houdt in dat er een gedegen hoorzitting zal plaatsvinden waar het bestuur zijn zegje zal kunnen doen en dat B&W -gehoord het advies van de onafhankelijke hoorcommissie- een nieuw besluit zal nemen, waartegen alsdan beroep open zal staan bij de bestuursrechter.

Tekst: Jan Essing Foto: internet