In VvE

Ruim 120 mensen, waaronder ook veel nieuwe bewoners, bezochten zondagmiddag de 4 Seizoenen voor een eendrachtig samenzijn, de nieuwsjaarsreceptie van de VvE 450, de VvE 90 en de golfclub. Daar werd eerst nog even letterlijk stilgestaan bij het plotseling overlijden van Marga Bentum.

Voorzitters hielden hun traditionele toespraak. De VvE 450 opende de rij waarbij Paul van Rijn inging op de voortdurende uitdaging om bewoners te verbinden in hun woonomgeving, de GRD. Het clubhuis is daar een goed voorbeeld van, het is al veel drukker maar zoals onze koning in zijn nieuwjaarsrede het noemde: “Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten”. Daar is dus nog wel werk te doen. Wat dat betreft ontwikkelt de groep sociaal prima initiatieven. En kunnen we zoals Willem Alexander zei: “Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij”. Laten we dat proberen uit te bouwen naar alle GRD bewoners! Paul wenst alle bewoners namens het bestuur een fijn jaar in de gezamenlijkheid van ons park.

De voorzitter van de VvE 90 Marianne van Maarschalkerweerd noemde het succes van alle verkochte appartementen met name ook door bewoners die hun vrijstaande woning hebben verruild voor een appartement, dat zegt wel iets over het woonplezier op de GRD. Zij sprak de hoop uit versterking te krijgen in de vele taken van het bestuur.

Golfclub voorzitter Cees de Bruin liet weten dat na een mooi jubileumjaar er ook voor 2018 weer een fraaie golfagenda te verwachten is.

Het swingende geluid van The Four Seasons Quartet deed ook nog voetjes van de vloer gaan. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst en goed begin van 2018.

Foto’s Hans de Jongh