In Golf Residentie Dronten, VvE

Ondanks alle berichten en mededelingen zowel van de golfclub als de VvE in mail en op de website en ondanks alle aandacht die er in de media over verschenen is ten aanzien van de noodverordening covid-19, dat sportclubs hun deuren moeten sluiten en sportvelden en dus ook golfbanen niet gebruikt mogen worden voor het golfspel en ondanks dat er duidelijk zichtbare kettingen hangen bij de ingang van de golfbaan, ging hij toch de golfbaan in mét golfclubs en ging spelen. Bovendien was zijn reactie op medebewoners die hem terecht wezen erg onbeschaafd.

Daarom zijn door de besturen van Golfclub en VvE gezamenlijk de volgende maatregelen genomen tegen een bewoner van de Winter.

  • Hij wordt voor een maand geschorst voor het spelen op de golfbaan, ingaande de datum van openstelling van de baan.
  • Hij wordt beboet met € 300, indien hij de sluiting van de golfbaan negeert, dan wel zich anderszins misdraagt binnen een periode van 12 maanden vanaf de datum van schorsing.
  • Hij biedt schriftelijk zijn excuses aan naar de medebewoners die hij onbehoorlijk heeft bejegend.

De beide besturen gaan er van uit dat iedereen doordrongen is van de noodzaak tot deze maatregelen over te gaan gezien de ernst van dit gedrag dat niet zonder gevolgen mag blijven.

VvE bestuur

Golfclub bestuur