In Golf Residentie Dronten, VvE

De secretaris en penningmeester van de golfclub leggen met directe ingang hun functie neer.

Deze mededeling ontvingen vandaag alle leden van de golfclub in een mailbericht.

Er is al gedurende lange tijd een gespannen verhouding tussen de VvE en de golfclub. De belangen van beide verenigingen lopen niet altijd parallel en het vereist daarom veel stuurmanskunst beide besturen goed te laten samenwerken. Onder de vorige voorzitter van de golfclub lukte dat prima, maar met een secretaris en penningmeester die het openlijk zo oneens zijn met het huidige beleid van het VvE bestuur was daar geen sprake van.

De nu ontstane situatie geeft reële mogelijkheden om de verhoudingen weer te herstellen en dat zullen bewoners en golfers zeker toejuichen want goede samenwerking levert de beste resultaten op, en daar gaat het tenslotte om is trouwens ook de wens van de opgestapte bestuursleden.