In Golf Residentie Dronten, VvE

Het huidige contract voor het onderhoud van de GRD liep af, vandaag is er een verlenging voor 5 jaar overeengekomen en is tevens de basis gelegd voor een aantal grote projecten zowel in de openbare ruimte als de golfbaan

De voorzitter en commissaris beheer en onderhoud van het VvE bestuur zetten vandaag hun handtekening onder een document waarmee SBA Golf & Groen de komende vijf jaar op de Golf Residentie aan de slag kan. Zowel het onderhoud als ook, en dat is belangrijk, voor het verbeteren van de kwaliteit van ons park zijn afspraken gemaakt.

Een paar van de belangrijkste punten wat betreft de zogenaamde openbare ruimte de volgende:

  • Alle doorgaande geasfalteerde wegen krijgen een nieuwe slijtlaag. Een flinke operatie niet in de laatste plaats in logistiek opzicht. Tenslotte betekent dit een afsluiting van een deel van de GRD. Maar het is noodzakelijk om het asfalt in goede conditie te houden.
  • Alle perenbomen aan de Lente, die momenteel door de afvallende vruchten voor veel overlast zorgen, zullen worden vervangen. Dat zal niet in een keer gebeuren. Het ene jaar gaan de huidige bomen eruit en het jaar daarna worden de nieuwe geplant. Overigens komt er nog een inspraak bijeenkomst voor en met de bewoners waarbij de definitieve keuze zal worden gemaakt uit de voorgestelde vervangende bomen.
  • Alle openbare verlichting zal worden vervangen. Dat wil zeggen uitsluitend de armaturen, de palen zelf kunnen blijven staan. Hierover zal op de aangekondigde bijeenkomst over het onderwerp energie gesproken worden. (Zodra het weer mogelijk is bijeen te komen in D4S)
  • Het schoonwater riool zal worden aangepast op de verwachte grote regenval in de toekomst. Om te voorkomen dat op een aantal plaatsen het regenwater woningen kan binnendringen, wordt de afvoercapaciteit vergroot. Er komen overloop faciliteiten naar de greppels in de golfbaan, die daar ook voor bedoeld zijn, zodat het water sneller afgevoerd kan worden.

Ook voor de golfbaan staan projecten gepland om de kwaliteit van de baan te verbeteren:

  • De komende jaren zal de golfbaan intensief worden bezand. Er is voor deze operatie per jaar 360kuub zand nodig (dat zijn ongeveer 16 vrachtwagens met zand) Het doel daarvan is dat de baan langer open kan blijven vooral na forse regenval, maar ook dat de bodem kwalitatief verbetert en prettiger wordt om onder meer extreme omstandigheden te spelen.
  • De geplante berkenvakken zoals tussen hole 2 en 18 worden uitgedund. Er ontstaat dan een meer open scheiding zoals tussen hole 11 en 12. Het voordeel daarvan is dat de wind makkelijker toegang heeft en daarmee voor snellere droging van de baan kan zorgdragen.
  • De zogenaamde zandpijpen, dat zijn kolommen zand die in een tevoren geboord gat worden gestort, worden op alle voor-greens aangebracht. Deze oplossing is succesvol toegepast bij de voor-green van hole 16 waar voor die tijd door de doorweekte grond bijna niet gelopen kon worden.

Er staan veel activiteiten gepland die tot doel hebben om zowel het wonen als golf spelen nog aangenamer te maken, een mooi resultaat van goed uitgedachte en planmatige aanpak.

Vereniging van Eigenaren  GRD bestuursleden Piet Winckelmolen en Arie van der Graaf  en SBA directeur Pierre Jansen tekenen de overeenkomst